Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sağlık sektörü de gelişmektedir. Bu gelişmeyle birlikte önceden yararları ve zararları çok fazla bilinmeyen birçok maddenin zararlı mı yoksa yararlı mı olduğu rahatlıkla bilinmektedir. Sigarada bu maddeler arasındadır. Sigara eski zamanlarda bir zenginlik göstergesi olarak içilmekteydi. Ancak günümüzde sigaranın ne kadar zararlı bir madde olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat sigara kullanım sayısının düşmesi gerekirken böyle bir düşme yaşanmamıştır. Nedeni ise içen insanların tamamının sigaraya bağımlı olmuş olmalarıdır. Bu nedenle sigaranın zararlarını bilseler de içmeye devam etmektedirler. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen insanların mutlaka uzman doktorlardan ve psikiyatrlardan yardım alması gerekmektedir. Yardım alınmadan bırakılmaya çalışıldığı takdirde insanların üzerinde maddi ve manevi birçok hasarın oluşması kaçınılmazdır. Örnek verilecek olursa insanların vücutları sigaraya alıştığı için bırakıldığı zaman aşırı kilo kaybı vücut dengesinin bozulması gibi belirtiler görülmektedir. Eğer bu belirtilere zamanında müdehale edilmezse sigarayı bırakmaya çalışan insanlar en kısa zamanda tekrar başlayacaktır ve fiziksel olarak da çöküntüye uğrayacaktır. Sigaranın vermiş olduğu bir diğer zarar ise manevidir. İnsanlar sigara içmeye psikolojik olarak alıştıkları için içmedikleri zaman kendilerinde bir takım eksiklikler hissedeceklerdir. Hal böyle olunca da psikolojik travmalar kaçınılmaz olur bununla birlikte kişinin ailesi ve çevresindeki insanlarla olan münasebeti bozulur ve kişi iyice kendini umursamaz hale gelir. Bütün bu olumsuz durumlara maruz kalmamak için uzman doktorlar eşliğinde sigara bırakılması şarttır. Aynı zamanda sigara bırakmak isteyen insanların sigarayı hiç zorlanmadan bırakabilmeleri için elektronik sigara kullanmaları önerilmektedir. Elektronik sigara sayesinde sigara bağımlıları sigarayı hiç zorluk çekmeden ve maddi manevi kayıplar yaşamadan rahatlıkla atlatmış olurlar. Bütün bunların yanı sıra sigara içen insanlar kendilerini sigaraya bağımlı hissederler. Ancak elektronik sigara kullanmaya başlayan insanlar elektronik sigaranın bağımlılık yapmadığını bir süre sonra görürler ve artık sigara içmek bir zevke dönüşür. Bu nedenle elektronik sigara içen insanlar hayatlarından tat ve zevk almaya başlarlar. Üstelik elektronik sigara normal sigara gibi yasalarla yasaklanmış değildir. Kapalı alanlarda ve ulaşım araçlarında rahatlıkla içilebilmektedir. Nedeni ise normal sigara gibi koku yapmaz ve bu sayede diğer insanlara zarar vermez. Normal sigara içen insanların en büyük problemlerinden bir tanesi ise budur. Sigaranın kötü kokması ve diğer insanlara zarar vermesidir. Sigaranın bu denli kötü kokması ve zarar veriyor olması kullanıcının sosyal hayatını bitirir ve arkadaş çevresine çok büyük zararlar verebilir. Bütün bu olumsuzluklardan kurtulmak isteyen birçok insan biran önce elektronik sigaraya başlamalı ve mahvetmiş olduğu sosyal yaşamına ve hayatına geri dönebilir.

Elektronik Sigaranın Faydaları Nelerdir?

Elektronik sigaranın en büyük faydası paket sigara bağımlısı olan insanları bu bağımlılıklarından kurtulma yolunda yardımcı olmasıdır. Bunun dışında da maddi ve manevi birçok yararı bulunmaktadır. Bu faydalardan birkaç tanesi örnek verilecek olursa öncelikle kişinin sosyal yaşamını olumlu yönde etkiler ve kişinin kendisine olan güvenini yeniden kazandırır. Çünkü paket sigara içen insanların tamamı kötü koktukları için sosyal yaşamları neredeyse yok denecek kadar azdır. Ayrıca paket sigaranın kötü kokuyor olması da insanlara rahatsızlık vermektedir. Durum böyle olunca devlet yasalarla insanları korumaktadır ve sigara kapalı alanlarda içilmesi yasaklanmıştır. Buda demek oluyor ki sigara içen insanların sigara içmeleri için açık alanlara gitmeleri gerekmektedir. Bu nedenle birçok problemle karşı karşıya kalan insanlar bu durumlardan iyice bıkmışlardır. Oysaki elektronik sigara içmek her yerde serbesttir. Bu sayede rahatlıkla her yerde içilebilir.